29.11.2022
  • Velkommen til Brumunddal Legesenter, nyheter: Primærhelseteam (PHT) Brumunddal Legesenter organiserer arbeidet i PHT: Primærhelseteam i fastlegekontor består av fastleger, sykepleiere og helsesekretærer, og teamet ledes av en av fastlegene på kontoret. Hovedformålet med organiseringen er å tilby bedre fastlegetjenester til pasienter som trenger det mest. Effektmålene for prosjektet er: • Bedret helsetilstand og mestringsevne for pasienter/brukere ved oppfølging av primærhelseteam. • Økt pasient- og brukertilfredshet. • Bedre koordinerte og sammenhengende tjenester for brukere som er særskilt omtalt i oppdraget. • Redusert forekomst/utvikling av behov for omfattende helse- og omsorgstjenester. • Bedret samhandling innen kommunenes helse- og omsorgstjeneste og mellom primærhelseteam og spesialisthelsetjenesten. • Bedre samlet ressursbruk i helse- og omsorgstjenesten. Mål med tverrfaglig teamorganisering i prosjektet er bl.a.: • Bedre tilgjengeligheten for pasientene. • Skape større faglig bredde i tilbudet. • Bedre opplæringen og oppfølgingen av brukere med kronisk sykdom og de med sammensatte behov. Laboratorieprøver Velkommen til laboratoriet mellom klokken 08:30 og 11:30 og mellom 12:30 og 15:00. Vi stenger laboratoriet kl. 15:00. All blodprøvetaking krever rekvisisjon fra lege / sykehus. Du må derfor ha en avtale med legen din om å ta blodprøver før du kommer inn på laboratoriet. Vi har dropin, men du må likevel registrere deg i resepsjonen slik at vi vet at du har kommet, og eventuelt kan sjekke hvilke prøver som skal tas. Takk! Hvorfor må jeg betale egenandel hos behandler? De aller fleste pasienter må betale en egenandel for undersøkelse, behandling og materiell hos behandler i Norge. Bare noen få grupper er unntatt denne regelen, blant annet barn under 16 år, gravide på svangerskapskontroll og personer som har vedtak om yrkesskade fra Nav. Må jeg betale for kosultasjonen når jeg ikke har møtt opp til timen? Dersom pasienten skal avbestille en konsultasjon eller er forhindret fra å møte til avtalt time, skal vedkommende gi beskjed om dette i rimelig tid. Dersom pasienten ikke møter opp til avtalt time og glemmer å avbestille innen 24 timer før avtalen, blir uteblitt time fakturert i sin helhet. For avbestilling av legetime på mandag, må dette meldes fra senest kl. 12:00 på fredag før avtalen. Kan jeg få faktura, eventuelt betalingsutsettelse? Dersom pasienten betaler med bankkort på den selvbetjente betalingsterminalen eller via mobilbetalingsløsningen vår, ConvenePay, slipper pasienten ekstra kostnader. Pasienten kan også velge å få tilsendt en faktura, men da må vedkommende betale et fakturagebyr i tillegg. Vi har forståelse for at det noen ganger kan være vanskelig å gjøre opp for seg. Convene er behjelpelige og ønsker å komme frem til en løsning som passer pasienten. Telefon til Convene er 216 27 320, se også www.convene.no Jeg har frikort, men må likevel betale noe til behandler… Selv om pasienten har nådd grensen for frikort, er det likevel noen utgifter hos behandler som ikke er godkjente egenandeler, og som derfor må dekkes av pasienten. Dette er for eksempel utgifter til utstyr og materiell som er brukt i behandling. Lege, behandler og klinikk er pliktig til å opplyse om hvilke takster som ikke blir dekket av frikort, slik at pasienten kan beregne hvor mye som skal betales for konsultasjonen, både med og uten frikort. Når kan jeg få frikort? Alle egenandeler som pasienten betaler hos behandler, teller med i opptjeningen til frikort. Når pasienten har betalt summen som tilsvarer egenandelstaket eller mer innenfor et kalenderår, har vedkommende rett til frikort. Dette er basert på en egenandelstakst som reguleres hvert år. Når grensen for frikort er nådd, får pasientene refundert egenandeler som påløper ut kalenderåret. Det er Helfo som dekker dette og du kan lese mer om regler for frikort og egenandeler på helsenorge.no. Covid-19 Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon før du skal til legetime, må du melde fra om dette på telefon. Da kan du eventuelt få eKonsultasjon eller videokonsultasjon. Du må ikke møte fram på legekontoret med symptomer på Covid-19. Frikort: Husk å vise fram frikortet i resepsjonen dersom du nylig har fått det av Helfo. Vi må registrere inn frikortet før du kan bruke det hos oss. Dette må vi gjøre manuelt. Frikort dekker ikke diverse laboratorieundersøkelser og materiell. F.eks. prøver, vaksiner, EKG, spirometri, øreskylling, legeerklæring og attester, sårstell, gyn-undersøkelser og uteblitt legetime. Se ellers info fra Helfo om frikort! Avbestilling av legetime: Dersom du vil avbestille en legetime, så må det skje innen 24 timer før timeavtalen din. For avbestilling av legetime på mandag bør du melde fra om dette senest fredagen før kl. 12:00. Uteblitt time vil bli fakturert i sin helhet. Forberedelser til legetime: Før du kommer til legetime kan det være lurt å tenke litt på hva du ønsker å ta opp med legen. Ta gjerne opp problemstillinger som er viktigst først. Dersom du vil snakke om flere ting med legen din, kan det bli aktuelt å avtale tid for flere legetimer. B-preparater: Alle B-preparater / avhengighetsskapende medikamenter må fornyes via fastlege på legetime eller eKonsultasjon.
Brumunddal Legesenter

Nygata 22B, Brumunddal
Du finner oss i Parkgården i 2. etg.
alle hverdager mandag til fredag:
klokken 08:30-15:30
lunsjstengt 11:30-12:30
Ring oss på telefon 62 33 03 00
eller send oss en melding på HelseNorge

Gå til HelseNorge...
Primærhelseteam (PHT)
  Brumunddal Legesenter organiserer arbeidet i PHT: Primærhelseteam i fastlegekontor består av fastleger, sykepleiere og helsesekretærer, og teamet ledes av en av fastlegene på kontoret. Hovedformålet med organiseringen er å tilby bedre fastlegetjenester til pasienter som trenger det mest. Effektmålene for prosjektet er: • Bedret helsetilstand og mestringsevne for pasienter/brukere ved oppfølging av primærhelseteam. • Økt pasient- og brukertilfredshet. • Bedre koordinerte og sammenhengende tjenester for brukere som er særskilt omtalt i oppdraget. • Redusert forekomst/utvikling av behov for omfattende helse- og omsorgstjenester. • Bedret samhandling innen kommunenes helse- og omsorgstjeneste og mellom primærhelseteam og spesialisthelsetjenesten. • Bedre samlet ressursbruk i helse- og omsorgstjenesten. Mål med tverrfaglig teamorganisering i prosjektet er bl.a.: • Bedre tilgjengeligheten for pasientene. • Skape større faglig bredde i tilbudet. • Bedre opplæringen og oppfølgingen av brukere med kronisk sykdom og de med sammensatte behov.
 
Laboratorieprøver
  Velkommen til laboratoriet mellom klokken 08:30 og 11:30 og mellom 12:30 og 15:00. Vi stenger laboratoriet kl. 15:00. All blodprøvetaking krever rekvisisjon fra lege / sykehus. Du må derfor ha en avtale med legen din om å ta blodprøver før du kommer inn på laboratoriet. Vi har dropin, men du må likevel registrere deg i resepsjonen slik at vi vet at du har kommet, og eventuelt kan sjekke hvilke prøver som skal tas. Takk!
 
Hvorfor må jeg betale egenandel hos behandler?
  De aller fleste pasienter må betale en egenandel for undersøkelse, behandling og materiell hos behandler i Norge. Bare noen få grupper er unntatt denne regelen, blant annet barn under 16 år, gravide på svangerskapskontroll og personer som har vedtak om yrkesskade fra Nav.
 
Må jeg betale for kosultasjonen når jeg ikke har møtt opp til timen?
  Dersom pasienten skal avbestille en konsultasjon eller er forhindret fra å møte til avtalt time, skal vedkommende gi beskjed om dette i rimelig tid. Dersom pasienten ikke møter opp til avtalt time og glemmer å avbestille innen 24 timer før avtalen, blir uteblitt time fakturert i sin helhet. For avbestilling av legetime på mandag, må dette meldes fra senest kl. 12:00 på fredag før avtalen.
 
Kan jeg få faktura, eventuelt betalingsutsettelse?
  Dersom pasienten betaler med bankkort på den selvbetjente betalingsterminalen eller via mobilbetalingsløsningen vår, ConvenePay, slipper pasienten ekstra kostnader. Pasienten kan også velge å få tilsendt en faktura, men da må vedkommende betale et fakturagebyr i tillegg. Vi har forståelse for at det noen ganger kan være vanskelig å gjøre opp for seg. Convene er behjelpelige og ønsker å komme frem til en løsning som passer pasienten. Telefon til Convene er 216 27 320, se også www.convene.no
 
Jeg har frikort, men må likevel betale noe til behandler…
  Selv om pasienten har nådd grensen for frikort, er det likevel noen utgifter hos behandler som ikke er godkjente egenandeler, og som derfor må dekkes av pasienten. Dette er for eksempel utgifter til utstyr og materiell som er brukt i behandling. Lege, behandler og klinikk er pliktig til å opplyse om hvilke takster som ikke blir dekket av frikort, slik at pasienten kan beregne hvor mye som skal betales for konsultasjonen, både med og uten frikort.
 
Når kan jeg få frikort?
  Alle egenandeler som pasienten betaler hos behandler, teller med i opptjeningen til frikort. Når pasienten har betalt summen som tilsvarer egenandelstaket eller mer innenfor et kalenderår, har vedkommende rett til frikort. Dette er basert på en egenandelstakst som reguleres hvert år. Når grensen for frikort er nådd, får pasientene refundert egenandeler som påløper ut kalenderåret. Det er Helfo som dekker dette og du kan lese mer om regler for frikort og egenandeler på helsenorge.no.
 
Covid-19
  Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon før du skal til legetime, må du melde fra om dette på telefon. Da kan du eventuelt få eKonsultasjon eller videokonsultasjon. Du må ikke møte fram på legekontoret med symptomer på Covid-19.
 
Frikort:
  Husk å vise fram frikortet i resepsjonen dersom du nylig har fått det av Helfo. Vi må registrere inn frikortet før du kan bruke det hos oss. Dette må vi gjøre manuelt. Frikort dekker ikke diverse laboratorieundersøkelser og materiell. F.eks. prøver, vaksiner, EKG, spirometri, øreskylling, legeerklæring og attester, sårstell, gyn-undersøkelser og uteblitt legetime. Se ellers info fra Helfo om frikort!
 
Avbestilling av legetime:
  Dersom du vil avbestille en legetime, så må det skje innen 24 timer før timeavtalen din. For avbestilling av legetime på mandag bør du melde fra om dette senest fredagen før kl. 12:00. Uteblitt time vil bli fakturert i sin helhet.
 
Forberedelser til legetime:
  Før du kommer til legetime kan det være lurt å tenke litt på hva du ønsker å ta opp med legen. Ta gjerne opp problemstillinger som er viktigst først. Dersom du vil snakke om flere ting med legen din, kan det bli aktuelt å avtale tid for flere legetimer.
 
B-preparater:
  Alle B-preparater / avhengighetsskapende medikamenter må fornyes via fastlege på legetime eller eKonsultasjon.
 

kontakt
Brumunddal Legesenter Din fastlege:
Nygata 22B Anne Berit Strand
2380 Brumunddal Markus Fauske
Tommy Andreassen, daglig leder Katarina Melandsø
Navnit Singh Rattan
62 33 03 00 Lidija Kontic
Ole Kaare Lunde
Tommy Andreassen
Siri Engebretsen
Brian Zamel
Achintpreet Singh Rattan
Større kartOm oss 860 x 1180
Antall besøkende: 8553