Lunger i Praksis
Lunger i Praksis er et nettverk av norske allmennleger med interesse for lungesykdommer med mål å bedre omsorgen for pasienter med Astma og Kols


Velkommen til Emnekurs i lungemedisin i Trondheim

3. - 5. juni 2021, Britannia Hotell, TrondheimKjære kollega!

På grunn av usikkerhet med Covid-19 flytter vi Emnekurs i lungemedisin til 3.- 5. juni 2021 på Britannia Hotell

Vår målsetting er på en interaktiv måte å bidra til økt kunnskap for leger og medarbeidere innen lungemedisin innen faget allmennmedisin.

Hele legekontoret er velkommen!

Innhold på kurset:

• Spirometri workshop med kasuistikker.
• Diagnose og behandling av astma og kols.
• Oppfølging av lungesykdommer.
• Røykavvenning.
• Lungemedisin for hjelpepersonell (eget kurs).

Det er godkjent som emnekurs i lungemedisin med 16 timer.
Eventuelle spørsmål om kurset kan rettes til kursleder Anders Østrem på e-post:

anders.ostrem@outlook.com

Vennlig hilsen
Anders Østrem, Lunger i Praksis


Førsteside
Antall besøkende: 2642